Dyslexieonderzoek basisonderwijs

Dyslexieonderzoek basisonderwijs

Dyslexieonderzoek voor je kind op de basisschool

Heeft je kind op de basisschool veel moeite met lezen en spellen? Dan heeft het misschien dyslexie. Onderwijsversterkers stelt dyslexie vast met een onderzoek. Een van onze orthopedagogen of psychologen test je kind uitvoerig. Als blijkt dat je kind ernstige dyslexie heeft, vergoedt de gemeente de kosten voor onderzoek en behandeling. Verderop lees je daar meer over.

Wil je weten wanneer je kind in aanmerking komt voor dyslexieonderzoek? Op deze pagina lees je hier meer over. Lees hier de informatie voor basisscholen over onze vergoede dyslexiezorg.

Maartje Welboren
Psycholoog & Specialist dyslexie, spelling & lezen

Eerst gesprek met de ouders/verzorgers

Stap één is altijd een gesprek met de ouders/verzorgers. We bespreken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. Zowel qua taal als motorisch (hoe het kind beweegt). Zijn er dingen die opvallen? Verder vragen we hoe het op school gaat. Een belangrijke informatiebron is het leerlingdossier. Daarin staat hoe je kind leert en welke achterstanden er zijn. In het leerlingdossier staat ook wat de school al doet om je kind te ondersteunen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek duurt gemiddeld drie uur en bestaat uit twee delen:

  • Intelligentie-onderzoek
   Je kind doet een IQ-test. Deze bestaat uit acht opdrachten. We testen bijvoorbeeld de woordenschat en we onderzoeken of je kind verbanden kan leggen tussen woorden. Ook bekijken we of er andere redenen zijn voor de lees- en/of spellingproblemen. Heeft je kind al eerder een IQ-test gehad dan is dit onderzoek misschien niet nodig.
  •  
  • Dyslexieonderzoek
   Onderdelen van het dyslexieonderzoek zijn onder meer: tekst lezen, dictee, letteroefeningen en geheugentaakjes. Met deze opdrachten maken we dyslexie zichtbaar.

  Adviesgesprek geeft duidelijkheid

  De orthopedagoog/psycholoog bespreekt het verslag en de uitslag van het onderzoek met je. Er zijn drie uitslagen mogelijk. Je kind heeft:

  1. Ernstige Dyslexie (ED): je kind komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling. De gemeente betaalt de kosten. We bepalen in overleg waar je kind de behandeling krijgt;
  2. dyslexie, maar niet in een ernstige vorm: je kunt je kind laten behandelen, maar de kosten zijn voor eigen rekening;
  3. geen dyslexie.

  Dyslexieverklaring

  Als je kind ernstige dyslexie heeft, ontvang je eenmalig een dyslexieverklaring.

  Zeker weten of je kind (ernstige) dyslexie heeft? We helpen je graag!