Geïntegreerd taalonderwijs

Geïntegreerd taalonderwijs

Taal is er de hele schooldag. In alle lessen wordt er gelezen, geschreven, gesproken en teruggekeken. Om tot leren te kunnen komen, is taalvaardig zijn een voorwaarde. Uit onderzoek blijkt dat het in context en betekenisvol aanbieden van lees- en schrijfvaardigheid vele malen meer effect heeft op resultaten dan losse lesjes. Communicatie staat centraal. Krachtig taalonderwijs is kansrijk onderwijs. Om tot effectieve taalstimulering te komen is het belangrijk dat de leraar de kansen benut om in gesprek in te gaan met leerlingen, zodat leerlingen zich kunnen blijven ontwikkelen. Wil je het taalonderwijs integraal aanbieden? Dan is dit aanbod iets voor jouw school.

Eveline Moras - van Mameren
Senior onderwijsversterker & Specialist school als systeem

Inhoud & opzet

Tijdens dit traject werken we vanuit brede kennis over taal en taalontwikkeling gericht aan een geïntegreerd taalaanbod voor de school. Theorie en praktijk worden door middel van opdrachten gekoppeld. De thema’s die verdiepend aan bod komen, worden in overleg bepaald. Bijvoorbeeld: mondelinge taalontwikkeling, verhaal- en tekstbegrip, stellen, spellen, ontluikende geletterdheid, (voorbereidend) lezen en leesmotivatie.

Het taalaanbod wordt thematisch, methodisch en wereldoriënterend gegeven. Op basis van de schoolvisie wordt bepaald waar de accenten komen te liggen.

Opbrengst

  • Je hebt kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen het taalonderwijs en de taalontwikkeling bij kinderen;
  • je hebt mogelijkheden om taalonderwijs te integreren in je aanbod;
  • op basis van de vier domeinen (lezen, schrijven, spreken en kennis over taal) versterk je het taalaanbod;
  • je versterkte je didactische vaardigheden op een effectieve, direct toepasbare manier.

Voor wie

Leraren groep 4 t/m 8 van een schoolteam