Zo krijg je sterke spellers

Zo krijg je sterke spellers

Spelling bepaalt voor een deel hoe serieus mensen je nemen. Spelfouten in berichten op social media kunnen bijvoorbeeld onbedoelde reacties uitlokken of leiden tot verwarring bij het lezen. Een onjuiste schrijfwijze in een sollicitatiebrief kan ertoe leiden dat men twijfelt aan je kennis en kunde. Een juiste spelling is belangrijk om deel te nemen aan de maatschappij.

En dus is spellingonderwijs belangrijk. In de didactiek wordt spelling met behulp van regels aangeleerd. Er wordt gewerkt met grondwoorden en leerlingen leren de transfer te maken naar dagelijks schrijfwerk. Het ontwikkelen van het spellinggeweten en -bewustzijn zijn belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat onder andere motorische activiteiten en uit het hoofd produceren effectieve oefeningen zijn. Het aanleren van strategieën volgens een stevige methodiek zorgt ervoor dat leerlingen uitgroeien tot sterke spellers. Wil je jouw spellingonderwijs versterken? Volg dan deze training.

Eveline Moras - van Mameren
Senior onderwijsversterker & Specialist school als systeem

Inhoud & opzet

Tijdens deze training bespreken we de voorwaarden voor effectief spellingonderwijs:

 • het spellingsbewustzijn versterken;
 • werken aan de transfer;
 • ordening en modeling: indelen in categorieën en de leraar als model;
 • meerdere zintuigen: auditieve start en visueel stappenplan;
 • herhaling: effectief oefenen.

We gaan in op vakinhoud en vakdidactiek: we kijken naar de spellingregels en naar hoe je die aan de leerlingen leert.  Zinvolle en effectieve oefeningen staan centraal. We kijken kritisch naar de opbouw van de leerlijn spelling in de methode en gaan op zoek naar uitdagende opdrachten. We gaan in op didactische voorwaarden die bij de methode passen en mogelijke remediërende programma’s voor zwakke spellers.

De training gaat in op vragen, zoals:

 • wat is spellingsbewustzijn en hoe wakker je het aan?
 • hoe verbeter je de spellingsvaardigheden van een kind?
 • wat hebben spellen en lezen gemeen en hoe versterken ze elkaar?
 • hoe gebruik je de zintuigen om beter te leren spellen?
 • hoe wordt je een goede speller een goede schrijver?
 • wat doe je als een kind echt niet verder komt?

Opbrengst

 • Je kunt de inzichten rond effectief spellingsonderwijs verwerken in jouw eigen aanpak;
 • je kent de opzet van de methode waarmee jullie op school werken;
 • je kunt de transfer maken naar andere vakken;
 • je kunt een eenduidige lijn voor de school kiezen met betrekking tot toetsing en het geven van inhoudelijke feedback;
 • je kent spellingspelletjes en spellingprogramma’s.

Voor wie

Leraren, intern begeleider/ zorgcoördinator/ kwaliteitscoördinator, schoolteam

Studiebelasting

Totaal: 10 uur
Aantal bijeenkomsten: 3
Duur per bijeenkomst: 2,5 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als masterclass of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.