Onderwijs voor anderstaligen

Onderwijs voor anderstaligen

Anderstalige leerlingen stromen na een korte overgangsperiode in het regulier basisonderwijs in. Een positief pedagogisch schoolklimaat met aandacht voor de moedertaal is essentieel voor de ontwikkeling van anderstalige leerlingen. De achtergrond van de anderstalige leerling is onderdeel van de context waarin het onderwijsaanbod vormgegeven wordt. Kinderen die de taal niet of nauwelijks spreken en soms traumatische ervaringen hebben opgedaan, hebben specifieke ondersteuningsbehoeften. Wil je jouw onderwijs voor anderstaligen versterken? Volg dan deze training.

Maaike Jonker
Specialist basisvaardigheden

Inhoud & opzet

Tijdens deze training kijken we welke uitdagingen er zijn bij het geven van onderwijs aan anderstalige kinderen. Dat doen we aan de hand van drie thema’s: welbevinden, betrokkenheid en vaardigheden. We maken gebruik van theoretische kaders en wetenschappelijke inzichten. Uiteindelijk komen we tot een concrete aanpak voor de dagelijkse praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • creëren van een veilige basis;
  • de verschillende stadia in en theoretische kennis over de NT2-ontwikkeling;
  • klankenonderwijs;
  • mondelinge taalvaardigheid;
  • woordenschatonderwijs;
  • begrijpend luisteren, technisch lezen en begrijpend lezen.

Opbrengst

Je leert:

  • hoe je de Nederlandse taal effectief aan kinderen leert;
  • knelpunten te herkennen en hierop in te spelen en leerlingen te stimuleren om actief mee te doen aan de lessen;
  • tools kennen in werkvormen en aanbod;
  • oog te hebben voor een veilig schoolklimaat, waarin kinderen gezien worden.

Voor wie

Leraren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren,  taalcoördinatoren, onderwijsassistenten, remedial teachers

Studiebelasting

Totaal: 10 uur
Aantal bijeenkomsten: 3
Duur per bijeenkomst: 2,5 uur

Aanmelden

De aanmelding voor schooljaar 2024-2025 is gestart. Bij minimaal zes deelnemers kan dit aanbod doorgang vinden. Meld je hier aan. Data en locatie in overleg.

Wil je dit aanbod liever incompany afnemen of als masterclass of begeleiding op maat? Dat kan. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.