(Hoog)begaafde kinderen coachend begeleiden

(Hoog)begaafde kinderen coachend begeleiden

Vind je het ook belangrijk dat (hoog)begaafde kinderen meepraten en gehoord worden over hun eigen ontwikkeling? Met het aanbod (Hoog)begaafde kinderen coachend begeleiden leer je hoe je ze optimaal betrekt en meer regie geeft.

Evelien Broersen
Orthopedagoog & Specialist (hoog)begaafdheid

Inhoud & opzet

Juist bij (hoog)begaafde kinderen is het belangrijk en waardevol dat ze betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Deze kinderen zijn vaak goed in staat om te verwoorden wat ze vinden en voelen en te reflecteren. Praten over hun leerproces stimuleert de metacognitie (weten hoe je kennis opdoet en die kennis actief benutten en inzetten).

We gaan aan het werk met het volgende:

  • we duiken in de theorie van oplossingsgerichte gespreksvoering;
  • je gaat praktisch aan de slag om er gevoel bij te krijgen;
  • je reflecteert op je eigen grondhouding.

Je kunt dit aanbod afnemen als masterclass, training of begeleiding op maat. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Je leert (hoog)begaafde kinderen op maat te begeleiden met behulp van oplossingsgerichte gespreksvoering. Je krijgt handvatten om de opgedane kennis direct toe te passen in jouw praktijk.

Voor wie

(Hoog)begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren, leraren, remedial teachers, schoolteam