Van onderpresteren naar presteren

Van onderpresteren naar presteren

Vermoed je dat een kind (hoog)begaafd is en heb je het idee dat het kind onderpresteert? Het is lastig om een goed beeld te krijgen van een kind als het niet laat zien wat het kan. Onderwijsversterkers ondersteunt je met het aanbod Van onderpresteren naar presteren. Zodat zichtbaar wordt wat verborgen blijft en je het kind alsnog onderwijs op maat kunt bieden.

Evelien Broersen
Orthopedagoog & Specialist (hoog)begaafdheid

Inhoud & opzet

Het op tijd signaleren van (hoog)begaafdheid is essentieel om een kind passend onderwijs te kunnen bieden. Een van onze specialisten (hoog)begaafdheid leert je hoe je een kind waarvan je vermoedt dat het onderpresteert effectief begeleidt.

Waar gaan we mee aan het werk:

  • je leert over onderpresteren (relatief onderpresteren, absoluut onderpresteren, dubbel bijzondere leerlingen);
  • je herkent kinderen die onderpresteren;
  • je krijgt praktische adviezen hoe je kinderen die onderpresteren stimuleert.

Je kunt dit aanbod afnemen als masterclass, training of begeleiding op maat. Neem contact op om jullie wensen te bespreken.

Opbrengst

Je herkent signalen van onderpresteren bij een kind en je hebt een plan om daarmee om te gaan. Je weet welke stappen je moet nemen om het kind te begeleiden van onderpresteren naar presteren.

Voor wie

(Hoog)begaafdheidscoördinatoren, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren/ kwaliteitscoördinatoren, leraren, remedial teachers, schoolteam